Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 18 juli, 2009

sturebergman

Sture Bergman, ansv utg

Visst det är ett fritt land och folk får säga vad de vill, även i tidningen.

Men varje tidning har också en ansvarig utgivare som måste fundera på vad han eller hon publicerar.

Ett par i Umeå fick nyligen en liten dotter som tilldelades personnumret 0666 som sista fyra siffror, vilket tydligen kan tolkas som djävulen med hänvisning till Nya Testamentet.

Föräldrarna ville byta personnummer och får då frågan varför i Västerbotten-Kuriren:

– För oss känns det som att vår dotter mot sin vilja under hela sitt liv kommer att tvingas bära ett hakkors eller en judestjärna, förklarar pappan.

Jag vet inte jag, borde du inte varit framme med rödpennan här, Sture?

Notisen har dessutom orsakat en lavin av kommentarer. Särskilt svag är jag för den här:

Varför oroliga? Mamman måste väl veta vem som är far till barnet? Även om de är religiösa… Kan ingen förklara för dem hur ett barn får sitt nummer? Det finns inget religiöst i den utdelningen.

VK-notisen hittar du här.

Lite mer om 666 på Wiki:

666 är vilddjurets tal vilket omnämns i Nya Testamentet, Uppenbarelseboken kapitel 13 vers 18. I nya översättningen av Bibeln, Bibel 2000, används istället benämningen odjuret.

Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.

Bland uppenbarelserna nämns ett odjur som stiger upp ur havet och ett som stiger upp ur jorden. Människorna beundrar och tillber det första, trots att det hädar Gud och förföljer de kristna. Det andra odjuret predikar om det första odjuret. Det dödar också alla som inte tillber det första odjuret, och ser till att alla får ett märke på högra handen eller pannan, och ingen utan märket kan köpa eller sälja. Odjurets tal anges till 666, men det finns en avvikande handskrift med talet 616. Med odjuret menas enligt en tolkning inte djävulen själv (i Uppenbarelseboken kallad draken) utan den makt som tjänar honom på jorden; vissa tolkar detta som Romarriket.

Vissa inom Bibel-vetenskapen anser att odjuret syftar på kejsar Nero som förföljde de kristna svårt. Hans namn ger siffervärdet 666 på hebreiska och 666 på latin. Det andra odjuret är då kejsar Domitianus som återupptog förföljelserna under sin regering. 666 kan dock tolkas till flera helt olika namn, med mer eller mindre fantasi, så man kan inte vara helt säker på att det är kejsar Nero som åsyftas.

Många andra tolkningar har gjorts av odjuret och andra personer och händelser i Uppenbarelseboken.

Read Full Post »

rökning

Röker turkar? Inte längre tydligen. Det blir att omvärdera gamla talesätt.
Med andra har kanske påven inte lustig hatt. Dolly Parton sover nog på rygg.
Och älgar skiter troligtvis på andra platser än skogen.

Leif

Read Full Post »