Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 12 februari, 2010

Vem är jude? är en lika gammal som komplicerad fråga tycks det.

Och inte verkar det ha blivit lättare med åren. Kolla bara här på församlingens information på hemsidan, om vem som får nöjet att pröjsa tusentals kronor för att få kalla sig medlem.

Efter att ha läst igenom den känner jag mig själv osäker om jag ska behöver konvertera, i så fall för vilken rabbin och om konverteringen i så fall är godkänd i Jerusalem. Usw.

Life is complicated, om man vill.

Har muslimerna det lika jobbigt?

Medlemskap

Judiska Församlingen i Stockholm har alltsedan 1775 på olika sätt tillvaratagit judiska intressen i Stockholm och Sverige. Judiska Församlingen ska möjliggöra ett tryggt judiskt liv och säkra en judisk framtid baserat på judisk tradition samt förbli en väl integrerad del av det svenska samhället.

År 2013 ska medlemskap i Judiska Församlingen vara ett självklart val för judarna i Stockholmsområdet. Våra värderingar utgår från nyckelorden:

• Vänlig • Samverkande • Smart arbetande • Pålitlig
Värderingarna skall styra vårt sätt att agera.

Vi bedriver och främjar kulturell och social verksamhet samt utbildning med särskild inriktning på barn och ungdom. Församlingen erbjuder sina medlemmar religiös service, stöd i livets olika skeden, från brit mila (manlig omskärelse) och namngivning till begravning.

Församlingen kan också ses som en intresseförening för den judiska nationella minoriteten i Stockholmsområdet . Vår uppgift är att tillvarata och hävda judiska intressen och judisk närvaro som en självklar del av det svenska samhället. Till skillnad från många andra judiska församlingar runt om i Europa är Judiska Församlingen i Stockholm en så kallad enhetsförsamling. Det innebär att Stockholmsförsamlingen är öppen för alla judar oberoende av religiös inriktning eller om man inte är religiös alls. Församlingen har cirka 4 400 medlemmar. Judiska Församlingen är i enlighet med sina stadgar, kapitel 1, §1, ett samfund för judar på etnisk eller religiös grund. Tolkning och tillämpning av medlemskap framgår av stadgans kapitel 2.


För mer information kontakta Peter Christensen,tel 08-587 858 32, måndag-tisdag, eller

John Gradowski, tel 08-587 858 10.


Förtydligande angående medlemskapEftersom det föreligger osäkerhet kring vilka kriterier som gäller angående medlemskap i Stockholms Judiska Församling följer här ett förtydligande:
Man kan bli medlem i församlingen om man:

Är son/dotter till eller har adopterats av en judisk mor eller far
Har konverterat för erkänd rabbin
(För barn till förälder som konverterat gäller att om barnet är fött innan föräldern konverterat måste barnet konvertera för att kunna bli medlem i Judiska Församlingen. )
Vi ber Dig notera att Judiska Församlingens definition på medlemskap är skilt från definitionen av vem som i religiöst hänseende betraktas som jude.
Definition av vem som är jude i religiöst avseende:

·  Född av en judisk mor

·  Konverterat för erkänd rabbin

Medlemskap medför således inte automatiskt fulla religiösa rättigheter. I Stockholm reglerar varje synagoga vad som gäller. Vad som äger giltighet i Stockholm godkännes dock inte automatiskt i den judiska världen. Konverteringar gjorda av t.ex. konservativa rabbiner är inte godkända av överrabbinatet i Israel eller i ortodoxa församlingar/synagogor.

Read Full Post »