Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 28 februari, 2010

Här är sionist-brevet

Det har uppstått diskussion kring att Sionistiska Federationen skrivit och klagat på att rabbinkandidaten Schwartz är engagerad i Rabbis for Human Rights (som jag felaktigt påstod hade skrivits av tidigare ordförande Bo Sallmander. Ber om ursäkt för detta, Bo.)
Nu har i alla fall Magnus Lindberg skickat över hela brevet, så kan var och en själv ta ställning om invändningarna är något att bry sig om eller inte.
Jag tycker fortfarande att Schwartz engagemang för palestinier gör honom till en utmärkt rabbinkandidat.
Bästa församlingsrepresentanter,

Vi önskar genom denna skrivelse från Sionistiska Federationen uttrycka frågetecken inför kandidaturen av rabbinkandidat Mikael J Schwartz till Stockholms Stora Synagoga.

Rabbin Schwartz är enligt information från JF mångårig medlem av organisationen ”Rabbis for Human Rights”. Organisationens profil och verksamhet är inte alldeles okontroversiell (se www.rhr-na.org, http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbis_for_Human_Rights) genom att officiella representanter vid upprepade tillfällen riktat hård kritik mot den israeliska regeringens politik och arresterats av israeliska myndigheter.

Medan vi ser det som positivt att en samhällsengagerad rabbin som motarbetar kränkningar av mänskliga rättigheter tas i beaktande för anställning av församlingen finns också vissa frågetecken kring kandidaturen. Enligt paragraf
1 i Judiska Församlingens stadgar skall JF verka för att ”värna om förbundenheten med det judiska  folket och staten Israel samt ta till vara judiska intressen i samhället”.

Utan att ge sig in i en diskussion kring om den israeliska regeringens handlande är korrekt eller ej är det av central vikt att rabbinen i Stockholms Stora Synagoga – som även officiellt företräder den svenska judenheten i den officiella samhällsdebatten – har ett förhållningssätt till Israel och sionismen som i så lång utsträckning som möjligt matchar den Stockholmska och svenska judenhetens. Detta är av extra stor vikt med tanke på den israelkritiska atmosfär som råder i vårt land – inte minst i massmedia.

Rabbi Schwartz personliga åsikter om olika aspekter av Israels politik är irrelevanta i sammanhanget; det är en grundläggande rättighet för varje församlingsmedlem/tjänstemän, inklusive Sveriges blivande överrabbin, att ha
skilda politiska åsikter i den utsträckning dessa överensstämmer med JFs stadgar. Den centrala frågeställningen i sammanhanget är om dessa åsikter kan/kommer påverka hans eventuella roll som representant för Sveriges judenhet.

En annan frågeställning kretsar kring vilket budskap Rabbi Schwartz avser förmedla till JFs medlemmar och den svenska allmänna opinionen om den nära identifikation och förbundenhet som råder mellan Israel, det judiska folket och den svenska judenheten.

Med anledning av det ovan anförda undrar vi om dessa frågor adresserats under rekryteringsprocessen? Har Rabbin Schwartz engagemang i ”Rabbis for Humans Rights” beaktats och är rabbinrekryteringsgruppen påläst om var organisationen står politiskt samt vilka implikationer detta kan få för Rabbi Schwatz eventuella engagemang som Rabbin i Stockholm och företrädare för den svenska judenheten?

Vi ser fram emot er respons.

Med vänlig hälsning,
Sionistiska Federationen i Sverige

Read Full Post »

Skrev några rader om Bo Sallmander och Zionit i går. Den här storyn i Sydsvenskan väcker en del intressanta frågor:

Israelvänner prisade sverigedemorkat

Ted Ekeroth från Lund blev förste svensk att få det prestigefyllda priset Herzl Award. När Sionistiska federationen insåg att Ekeroth var aktiv sverigedemokrat ångrade man sig.

Hela den förvirrade storyn läser du här.

(tipstack till Negar)

Read Full Post »