Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 23 mars, 2010

Miss Inga = SL

Noterar att lite ”pudersnö” fått både  SL och Miss Inga på fall…

Leif

Read Full Post »

Dagens Roligaste Ord

Pluskvamperfekt (lat. plusquam perfectum) är en tempusform som visar att en händelse ägde rum före en annan händelse. Förutsättningen för pluskvamperfektets användning är att handlingen berättas i förfluten tid, alltså preteritum.

Perfekt (= vad som har hänt) och pluskvamperfekt (= vad som hade hänt) av verb bildas med have/has/had och i tredje formen i temat ( She has/had not seen him). För regelbundna verb gäller samma regler för tilläg av -ed som för imperfekt (She has/had never talked to him)

I svenskan bildas pluskvamperfekt med preteritumformen av verbet ha, alltså ”hade” som hjälpverb och supinum av huvudverbet.

Pluskvamperfekt används i omskrivningar av konjunktiven i irreala villkorssatskonstruktioner: Om han hade stannatlängre, hade hon gått hem.

  • Svenska: När jag kom hade han gått hem
  • Tyska: Nachdem ich aufgestanden war, ging ich ins Badezimmer
  • Franska: Jean avait déjà éteint l’incendie quand les pompiers sont arrivés
  • Italienska: L’avevo già saputo quando me lo raccontava
  • Nederländska: Toen ik kwam was hij al naar huis gegaan
  • Engelska: When I came he had gone home.

Några frågor på det?

Read Full Post »