Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2011

Vi har sedan en tid tillbaka en ny rabbin i Stockholms stora synagoga som heter David Lazar. Han är uppskattad och har på kort tid lyckats dra nytt folk till gudstjänsterna. Gott så.

Tidigare var vi utan rabbin i flera år och då gnällde folk på att det inte fanns någon förnyelse och ingen fart och fläkt under galoscherna. Nu när vi har Lazar finns det å andra sidan de som gnäller för att det är för mycket förnyelse och för mycket fart och fläkt under galoscherna. Ack ja.

Nyligen var det minneshögtid för förintelsens offer i gogan och återigen har Lazar rört upp känslorna hos några. Den här gången var det den ortodoxa rabbinen, Isak Nachman, som fann en förändring ”chockerande och högst olämpligt”.

Nachman klagade, i ett brev till församlingens politiskt valde ordförande, på att Lazar på egen hand förändrat innehållet i Kaddish-bönen, bönen som de sörjande läser över sina döda.

”En del människor välkomnar förändringen och det är legitimt, medan många andra kan ha svårt att delta och svara amen på bönen (vilket man faktiskt är förpliktigad att göra), vilket även är legitimt.

Och så slutklämmen:

”Jag hemställer att man diskuterar förändringar av det här slaget, såväl bland tjänstemän som bland församlingens folkvalda innan man genomför dem.”

Och ordförande Alf Levy var snabb på hanen i sitt svar till Nachman, för säkerhets skull med kopia till samtligt nio förtroendevalda fritidspolitiker inom församlingen plus tjänstemän:

”Hej Isak, Jag delar helt din uppfattning att det inte får ske förändringar vid gemensamma högtider eller andra arrangemang utan att ansvariga för samtliga religiösa inriktningar i församlingen blivit tillfrågade och givit ett OK. Jag förutsätter att det som skedde den 27e var ett misstag som inte kommer att upprepas.”

Vad var det då för ”chockerande och högst olämpliga förändringar” som David Lazar gjort och som politikerna behöver lägga sig i?

Jo, när Kaddish-bönen önskar ”oss och hela Israel (det vill säga det judiska folket) frid och ett saligt liv”, så adderade Lazar helt enkelt formuleringen ”och hela mänskligheten” på slutet av bönen, för att inkludera de gäster som inte var judar och som närvarade vid minneshögtiden i synagogan.

Bra gjort av Lazar, tycker jag och inget som några församlingspolitiker ska lägga sig i.

Read Full Post »