Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2011

Kommentarerna kring vad jag tycker om församlingens hantering av rabbin David Lazar fortsätter att droppa in här på bloggen.

Senast har Ofer Maimon skrivit följande:

Hej Bernt!

Det normala är ju att landets minoritetsorganisationer väljer att diskutera sina inbördes dispyter internt. Du och andra inom JF har dock valt att föra dessa dispyter till torgs i allmänt tillgängliga forum. Nu senast har alltså en ”nationell” blogg använt detta till att sprida misstro mot judar:

http://www.realisten.se/2011/02/11/rabbin-rasar-mot-att-tillonska-manskligheten-ett-saligt-liv/

Jag har lite svårt att se hur du resonerar kring det här, om du gör det alls. Att exempelvis sätta upp en Yahoo-grupp eller liknande för att föra dina korståg mot de ortodoxa inom församlingen är ungefär 5 minuters jobb. Jag är ingen vän av hemlighetsmakeri och principiella diskussioner om ortodoxi vs. liberal filosofi kan gott dryftas var som helst, men när det gäller specifika personfrågor och liknande förstår jag faktiskt inte vem som ska vara behjälpt av att du skriker ut dem över gator och taknockar.

Vänliga hälsningar

Ofer Maimon”

här mitt svar:

hej ofer, tack för dina rader, några förtydliganden kan vara på sin plats

du skriver:

”Det normala är ju att landets minoritetsorganisationer väljer att diskutera sina inbördes dispyter internt.”

svar:

håller inte med, jag tillhör inte någon organisation av något slag och utnyttjar bara min rätt att vara en del av det offentliga samtalet.

du skriver:

”Nu senast har alltså en ”nationell” blogg använt detta till att sprida misstro mot judar.”

svar:

Att andra utnyttjar tjafset inom församlingen för sina egna, måhända tveksamma, syften, är priset man får betala för ett öppet demokratiskt samhälle.

du skriver:

”Att exempelvis sätta upp en Yahoo-grupp eller liknande för att föra dina korståg mot de ortodoxa inom församlingen är ungefär 5 minuters jobb.

svar:

ett lustigt ordval, men jag för inte något korståg mot någon eller något. Dessutom är poängen med mitt inlägg att i första hand uttrycka mitt stöd för rabbin lazar gentemot klåfingrigheten från församlingens politiker

du skrev:

”men när det gäller specifika personfrågor och liknande förstår jag faktiskt inte vem som ska vara behjälpt av att du skriker ut dem över gator och taknockar.”

svar:

din och min syn på vad som är en legitim del av det offentliga samtalet skiljer sig åt.

allt gott

b

För övrigt får rebben sedan en tid tillbaka jobba på i lugn och ro. De som gillart kommer till gudstjänsterna och de andra låter bli.

All´s well.

Read Full Post »

Marc Harris, som tog initiativ till namninsamlingen till stöd för rabbin David Lazar, mejlar följande glada rader:

”Hej vänner och namninsamlingssignatärer,

Jag tänker att jag erbjuder lite återkoppling här angående den namninsamling som startade i fredags till stöd för rabbin Lazar.

134 personer har skrivit på hittills.

När jag skickade in den till församlingsordförande Alf Levy i söndags (13/3) mitt på dagen så hade 96 personer skrivit under.

Min tanke för namninsamlingen framöver är som följer:

Namn fortsätter att komma in till min mailadress (harris.marc31@gmail.com), jag lägger till dem som kommer in till fredag 17:00, då har namninsamlingen cirkulerat en vecka. Jag skickar in den till Alf två gånger till, på onsdag inför föreståndarkollegiets sammanträde och på fredag kväll efter att jag har stängt den.

Jag bifogar här den versionen av brevet som jag skickade till Alf i söndags. Den innehåller vissa redigeringsfel (det känns viktigt att vara ärlig med hur den skickades in till församlingsordföranden), men dessa kommer att rättas till vid nästa tillfälle. Vissa av er kommer att uppleva att detta inte var det brev som ni skrev under; detta då det cirkulerade en tidig version av brevet ett par timmar på fredagen men där det inkom reaktioner och ändringsförslag. Brevet omformulerades därför för att tydligare markera att det handlade om stöda rabbin Lazar i sin tjänstgöring, inte att rikta kritik mot församlingens förtroendemän.

Jag bifogar även det svar som Alf skickade till mig i svar.

Vissa har inkommit med önskemål om mer bakgrund. Jag har skrivit ett mailsvar på en sådan förfrågan som gick till ganska många. Bifogar även detta.

Låt mig ta tillfället i akt också att kort uttrycka att jag anser att det är mycket viktigt att när namninsamlingen stängs ge församlingsledningen och församlingens förtroendemän den arbetsro, repsekt och tillit som även de förtjänar. Namninsamlingar bör höra till ovanligheterna i vår församling och man ska heller inte skjuta över målet. Att dra igång en sådan här namninsamling är inget jag tar lätt på; jag gjorde det endast för att jag upplevde det som att det fanns en överhängande risk att rabbinens arbete allvarligt skulle försvåras och försämras om inte medlemmarna som stödjer honom uttryckte sin åsikt gentemot honom och öppet gentemot församlingsledningen. Som jag ser det, finns ingen anledning att hålla någon typ av konfrontativ retorik gentemot enskilda förtroendemän överhuvudtaget, varken nu eller senare. Istället hoppas jag att jag får träffa er på en kabbalat shabbat (den gudstjänsten som jag personligen föredrar) ledd av vår rabbin i synagogan eller sessionssalen.

Tack för allt stöd och all uppmuntran. Återkommer med en sista återkoppling på lördag.

Tillgivet,
Marc Harris

P.s. Redaktionella överväganden för den som är intresserad: De som har sagt att de inte är församlingsmedlemmar har inte blivit upptagna på namninsamlingen, annars har jag inte undersökt personers församlingsmedlemskap. Vissa har signerat med tillägget ”med familj”, detta tillägg har jag inte tagit med i namninsamlingen. Vissa personer har inkommit med egna förslag på brev, vissa med ”hårdare” formuleringar, andra med ”mjukare”. Jag har inte gett någon som helst respons på dessa brev och inte heller distribuerat dem vidare.”

Och här följer svaret från Alf Levy, församlingens ordförande:

”Marc,

Tack för ditt och många andras brev. Vi i församlingsledningen delar din och de andra brevskrivarnas glädje över att vi efter många år fått en drivande och kunnig rabbin till stora synagogan och vi är angelägna om att David Lazar skall lyckas i sitt arbete. Det är alltså en missuppfattning när man i brevet antyder att han inte skulle ha föreståndarkollegiets och fullmäktiges stöd. De samtal som förs handlar om hastigheten i förändringar och om den process som stipuleras i våra stadgar. Församlingens stadgar säger nämligen tydligt att väsentliga förändringar skall beslutas av församlingens fullmäktige. Det vi behöver diskutera mellan oss förtroendevalda och David Lazar är vad som menas med ”väsentliga förändringar” och hur en förankringsprocess bör bedrivas så att vi kan utveckla synagogans verksamhet och attrahera många besökare, men utan att samtidigt förlora andra.

Det är också viktigt att skilja mellan verksamheten, exempelvis Gudstjänstordningen och personalfrågor, exempelvis hur personal samarbetar med varandra . Det senare hanteras av ansvarig tjänsteman, dvs förvaltningschefen Tommy Bab. Vi skall som politikerinte gå in i personalfrågor.

Jag är glad över det positiva engagemang för vår församling som så många medlemmar visat genom att skicka sina synpunkter. Jag kan försäkra dig att vi arbetar för samma mål, men vi i församlingsledningen har skyldighet att följa stadgarna och har skyldighet att försöka balansera mellan olika medlemsgruppers intressen när det gäller verksamheten. Vi välkomnar ett fortsatt samtal med engagerade medlemmar!

shavua tov

Alf”

Read Full Post »

Just nu cirkulerar nedanstående brev inom församlingen. Det är till för att visa vårt stöd för rabbin David Lazar. Håller kanske inte med om varenda formulering i brevet, men det viktiga just nu, som jag ser det, är att rabbi Lazar känner vårt stöd, inför den mobilisering som pågått en tid emot honom.

I morgon, söndag, ska dessutom rekryteringsgruppen som var med och anställde Lazar träffas för att diskutera ”problemet Lazar”. Lazar görs till ett problem, när i själva verket problemen till stor del består av bristande ledarskap från församlingens sida. Församlingens ledarskap borde stödja vår rabbin, inte motarbeta honom.

Om du känner att du vill underteckna det hör av dig direkt med namn till Marc Harris på: harris.marc31@gmail.com, förslagsvis skriver du ”Stöd för Lazar” i ämnesfältet.

Skicka gärna brevet vidare till vänner och bekanta!

Här följer brevet:

Till församlingsfullmäktige och föreståndarkollegiet i Stockholms judiska församling,

Det har kommit till vår kännedom att stora synagogans rabbin, David Lazar, motarbetas mer eller mindre systematiskt i sin tjänstgöring av högt uppsatta förtroendevalda inom församlingen.

Vi är många församlingsmedlemmar som uppskattar rabbin Lazars arbete. Vi ser också att en vitalisering, inte bara av gudstjänsterna i stora synagogans regi, utan även församlingens övriga religiösa och bildningsverksamhet har kommit till stånd tack vare rabbinens arbete och skicklighet. Detta har skett snabbt, effektivt och med stor respekt för och lyhördhet gentemot församlingens medlemmar och synagogbesökare.

Vi reagerar starkt mot att en del av församlingens förtroendemän har valt att motarbeta en omtyckt och efterlängtad rabbin – ett agerande som inte har förankrats hos medlemmarna eller i församlingens olika beslutande organ.

Äntligen har Stockholms stora synagoga och en stor del av församlingsmedlemmarna som länge stod utan rabbin, fått en erfaren, skicklig och enormt välmeriterad rabbin. Vi är måna om att rabbin Lazar kan fortsätta sin tjänstgöring med det engagemang och arbetsglädje som hittills utmärkt hans arbete.

Vi förväntar oss att föreståndarkollegiet uttrycker sitt stöd för rabbin Lazar och ger honom den arbetsro och respekt han behöver och förtjänar.

Vi förväntar oss också att församlingsledningen öppet redovisar sitt agerande – detta bör ske vid ett särskilt för detta ärende inkallat möte före mars månads utgång.”

”Till församlingsfullmäktige och föreståndarkollegiet i Stockholms judiska församling,

Det har kommit till vår kännedom att stora synagogans rabbin, David Lazar, har mötts av oväntade problem under sin första tid som verksamhet vid vår församling.

I vår egenskap av församlingsmedlemmar vill vi på detta sätt uttrycka vårt stöd och vår stora uppskattning för rabbin Lazars arbete. Vi ser att en vitalisering, inte bara av gudstjänsterna i stora synagogans regi, utan även församlingens övriga religiösa och bildningsverksamhet har kommit till stånd tack vare rabbinens hårda arbete, framsynthet och skicklighet. Detta har skett snabbt och effektivt, men med stor respekt för och lyhördhet gentemot församlingens medlemmar och synagogbesökare.

Äntligen har Stockholms stora synagoga och de många församlingsmedlemmar som länge stod utan rabbin, fått en erfaren, kompetent och välmeriterad rabbin.  Av erfarenhet vet vi att det inte är lätt att rekrytera en kraft av rabbin Lazars kaliber. Vi är angelägna om att rabbin Lazar ska kunna fortsätta sin tjänstgöring med det engagemang och arbetsglädje som hittills utmärkt hans arbete.

Vi förväntar oss att föreståndarkollegiet uttrycker sitt stöd för rabbin Lazar och ger honom den arbetsro och respekt han behöver och förtjänar.”

Read Full Post »