Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 2 april, 2013

Den judiska församlingen i Stockholm säger sig vilja vara en ”väl integrerad del av det svenska samhället” och verksamhetens värderingar sägs utgå från nyckelorden: ”vänlig, samverkande, smart arbetande och pålitlig”.
”Värderingarna skall styra vårt sätt att agera”, förklarar församlingen vidare på sin hemsida.
Men ingenting av detta tycks gälla i praktiken för de ytterst märkliga anställningsvillkor som församlingen ställer upp för rabbintjänsten till Stockholms stora synagoga.
Inte konstigt då att församlingen haft återkommande problem med tjänsten och att församlingsmedlemmarna till och med under en längre period stått utan rabbin. Och nu är det tydligen dags igen.
Församlingen anställde den nuvarande rabbinen, David Lazar, hösten 2010. Anställningen var en provanställning som sträckte sig tre år framåt i tiden, alltså till augusti 2013. Nu när avtalet ska omförhandlas vill församlingen bara förlänga avtalet med ytterligare två års provanställning.
Man skulle kunna tro att församlingens agerande strider mot svensk arbetsrätt. Men så är inte fallet. I själva verket har församlingen ett kollektivavtal som för utländska personer medger en väldigt lång tid, sex år, för projekt- eller kontraktsanställningar.
Eftersom Lazar är utländsk medborgare begår inte arbetsgivaren något formellt fel. Men församlingens agerande är ändå oacceptabelt, det är såväl oetiskt som olämpligt. Det stämmer inte heller överens med församlingens eget tal om att vara en väl integrerad del av det svenska samhället; ingen seriös arbetsgivare skulle komma på tanken att behandla anställda på detta sätt. Inte heller kan arbetsgivaren sägas vara ”vänlig, samverkande, smart arbetande och pålitlig”.
Arbetsrättsjuristen Magnus Neuberg har på vår fråga förklarat att ”rent juridiskt kan man göra så här. Om man sen ska utnyttja avtal så här kan med fog diskuteras.”. En advokat beskriver anställningsavtalet som ”grymt”.
Rabbinen har också förklarat för arbetsgivaren att han, efter tre år, inte kommer att acceptera en fortsatt provanställning. Han önskar naturligt nog en tillsvidareanställning och känner sig därför tvingad att söka ett nytt jobb i någon församling utomlands.
På grund av församlingsledningens agerande är därför risken nu överhängande att vi om några månader åter kommer att stå utan rabbin.
Vi som undertecknat det här uppropet – en del av oss är församlingsmedlemmar, andra inte – förenas i kravet att församlingen ska uppföra sig som anständig arbetsgivare och att rabbin Lazar därför erbjuds en tillsvidareanställning.

Annonser

Read Full Post »