Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 5 april, 2013

Stockholms Judiska Församlings utsedda förhandlingsgrupp, vad gäller diskussionen om ett nytt avtal med rabbin David Lazar, har tagit del av det upprop som ca 180 personer undertecknat till stöd för rabbin David Lazars önskemål om innehållet i ett nytt anställningsavtal.

Antalet personer som har åsikter i denna fråga är många och åsikterna är sinsemellan starkt varierande. Vi uppskattar mycket det engagemang som medlemmar och icke-medlemmar visar när det gäller rabbin David Lazars fortsatta anställningsförhållanden i Församlingen och ser det som ett tecken på stort intresse för Församlingens verksamhet i allmänhet och Stora Synagogans verksamhet i synnerhet.

Vi är sedan en tid tillbaka inne i ett förhandlingsskede med rabbin David Lazar och hans ombud och av naturliga skäl för vi diskussionen direkt med dem och inte via andra kanaler.

Låt oss slå fast att församlingens önskan och vilja är att teckna ett nytt avtal med rabbin David Lazar, ett avtal som så långt det är möjligt tar hänsyn till och täcker in alla de olika krav och önskemål som finns på en rabbin för hela vår församling. Styrelsen har givit styrelsens ekonomiansvarige Isak Abramowicz och förvaltningschefen Thomas Bab i uppdrag att tillsammans med David Lazar och hans ombud utforma ett förslag till slutligt avtal.

Styrelsen i sin helhet kommer i ett senare skede av processen att behandla ett slutligt förslag till avtal, men där är vi inte än.

Isak Abramowicz Thomas Bab

Read Full Post »