Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 13 april, 2013

Stockholms Judiska Församling och rabbin David Lazar går skilda vägar enligt ett uttalande från församlingen som säger att enighet inte kunde uppnås i förhandlingarna med avseende på anställningsformen och ersättningsnivån. Församlingen avfärdar påståenden att Lazar “sparkats” eftersom han är “för kontroversiell”.

Judiska Centralrådets ordförande Lena Posner-Körösi säger att församlingens önskan var att teckna ett nytt avtal med David Lazar men förhandlingarna nådde ett dödläge.

Den 55-årige David Lazar är ursprungligen från USA och levde i Israel i över 30 år innan han flyttade till Stockholm år 2010. Han har utmärkt sig för sitt engagemang och i hbtq-frågor och interkulturell dialog. Han var den första rabbinen som utförde samkönade vigslar i Israel.

Lazar har lockat många nya till församlingen och till gudstjänster i Stockholms Stora Synagoga men har också varit mycket omstridd och skapat klyftor under sina tre år som rabbin. Kritiker säger att han ägnar oproportionerligt mycket tid åt en liten grupp och åt marginella frågor samtidigt som han försummar andra viktiga uppgifter som ingår i hans roll som rabbin.

Nu har en “Lazar fan club” bildats på Facebook och manifestationer planeras. Vissa säger att han helt enkelt är för “kontroversiell” för församlingsledningen.

Det säger en upprörd Lena Posner-Körösi är “bullshit”.

“Det finns absolut inget motstånd till hans engagemang i hbtq-frågor. Tvärtom. När frågan om att tillåta samkönade äktenskap i Sverige först diskuterades var den judiska gruppen den första som sa att självklart ska det tillåtas. Vi vet vad det innebär att vara diskriminerade. Jag som har vigselrätt och viger judiska blandäktenskap har också sagt att jag gärna viger homosexuella.”

På Facebook skrev David Lazars ombud att församlingen gått med på en kontraktförlängning på tre år eftersom det då är dags för nästa församlingsval. “Att Davids anställning, en tjänsteman i församlingen, skulle bli en valfråga kändes på intet sätt bra för oss,” skriver Mats Selleis.

Posner-Körösi avfärdar detta påstående.

“Valet är 2015. Det är om två år. Att erbjuda honom ett treårskontrakt var vårt sätt att vara tillmötesgående och visa att vi verkligen vill ha kvar honom. Från början erbjöd vi honom en förlängning på två år men han vägrade att acceptera det så vi försökte kompromissa.”

“Han har inte har fullföljt allt det vi som arbetsgivare hade förväntat oss av en rabbin för en enhetsförsamling…Samtidigt har han gjort mycket positivt så vi sa  låt oss hitta en gyllene medelväg i sann svensk konsensusanda.”

“Men David Lazar vill inte kompromissa eller förhandla. Han ger ultimatum. Och det handlar bara om ekonomi det här, inte politik. Han har krävt ekonomisk ersättning som är helt orealistiskt och om han skulle redogöra för sina krav så tror jag nog det skulle lugna sig lite i leden. Vi kan inte ha det så att en enorm andel av en församlings intäkter går till en rabbins lön. Så är det bara.”

Posner-Körösi menar att David Lazar gjort mycket gott under sin tid i Stockholm. Han har lockat många nya och han har berikat judiskt liv i Sverige. Men hon vill inte redogöra för Lazars brister.

“Jag har inget intresse av att smutskasta David Lazar såsom han smutskastat Judiska Församlingen i Stockholm. Det är ett ovärdigt förhållningssätt av en person som ska vara en enande kraft för hela vår församling. Vi är en enhetsförsamling och jag vill att vi ska förbli en enad församling.”

“Man bör sitta ner och prata, diskutera, förhandla kompromissa. Så är jag van att kommunicera med människor och inte genom manifestationer, Facebookuppror, namnlistor, aggressivitet, hat och hot.”

Samtidigt gladdes vissa över beskedet att David Lazar ska sluta.

“Jag har fått otroligt mycket mail och sms av medlemmar som säger ‘nu kan jag komma tillbaks till synagogan, nu behöver jag inte vara rädd för att bli utskälld när jag visar mig,” säger Posner-Körösi som menar att Lazar inte är en “team player”.

“Vi som styrelse har ett ansvar att se till alla så gott det går och inte bara till några, oavsett vilka de är. Och hot biter inte. Vi utsätts för hot hela tiden. Vi kan inte arbeta utifrån hot.”

David Lazars kontrakt går ut i augusti och Posner-Körösi hoppas på att man kan skiljas på goda termer.

“Jag har enorm respekt för David Lazar men jag anser att vi har rätt att kräva respekt tillbaka och det har vi inte fått i den här situationen där förhandlingar påbörjades på Facebook. Två parters förhandlingar som offentliggjorts på Facebook. Det är helt otroligt.”

(Källa: http://www.nathalierothschild.com/)

Annonser

Read Full Post »

Stockholm’s Jewish Community and rabbi David Lazar are ”going separate ways”. A press release from the Jewish Community cites controversy over Lazar’s role. But speaking to Radio Sweden, Lazar says that he is exactly the rabbi he promised he would be.

”The Community has said there are many members who are not happy with the kind of rabbi I am,” Lazar said.

”While I’m sure that’s the case, I’ve never hidden anything about my rabbinic calling. As early as interviewing for the job I made it clear that if I were to come, I would have to be free to work within the area of LGBT rights both religiously and civilly.”

Lazar has been a rabbi at Stockholm’s Great Synagogue since 2010. The rabbi’s contract was up for renewal at the end of August.

However on Thursday night, the community’s negotiators, Isak Abramowicz and Thomas Bab, wrote in a press release that they could not reach an agreement that satisfied Lazar, as well as the demands of the Jewish community.

Lazar says, however, that the Community gave him an offer they knew he could not accept. The Community had offered him another three year, temporary contract.  ”I told them at my age I can’t accept a position that has no stability,” Lazar said.

Radio Sweden has been in contact with the Jewish Community of Stockholm. They say they are not making any more comments.

(Source: Radio Sweden)

Link to the interview:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=5503311

Read Full Post »

Judiska Församlingen beklagar att vi inte kunnat nå en uppgörelse med rabbin Lazar om en förlängd treårig tjänstgöring i vår församling.

Församlingen har sedan en tid tillbaka förhandlat med rabbin Lazar och hans ombud om en fortsatt anställning.

Församlingens önskan och vilja var att teckna ett nytt avtal med rabbin Lazar, ett avtal som så långt som möjligt tar hänsyn till rabbin Lazars önskemål liksom till de krav och önskemål som församlingen har på en rabbin för hela vår församling.

Enighet kunde inte uppnås i förhandlingarna med avseende på anställningsformen och ersättningsnivån vilket får till följd att rabbin Lazar och Församlingen går skilda vägar efter att nuvarande avtal löper ut.

Församlingen har uppskattat mycket av det som rabbin Lazar gjort för vår församling men rabbin Lazar har också varit omstridd och det finns många kritiska synpunkter på rabbin Lazars sätt att verka. Av det skälet önskade Församlingen säkerställa att rabbin Lazars fortsatta verksamhet fick en delvis annan inriktning innan ett tillsvidareavtal tecknas. Därför erbjöds rabbin Lazar ett nytt treårigt avtal. Detta ville rabbin Lazar inte acceptera.

Församlingen kommer med hänsyn till det inträffade att snarast starta processen att finna en efterträdare till rabbin Lazar.

För Judiska Församlingen
Förhandlingsgruppen
Isak Abramowicz och Thomas Bab

Read Full Post »