Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘en hermeles dagbok’

hermeletorken1

Djursholm den 27 mars 2009

Kvalitetsbloggarna Nyhetstorken och En Hermeles Dagbok fusioneras

Nyhetstorken, som levererar underhållning för bland annat nätet, har inlett diskussioner om ett samgående med En Hermeles Dagbok.

Den nybildade koncernen får namnet En Hermeles Nyhetstork. Logotypen blir en Maraboustork iförd hatt.

Nyhetstorken erbjuder aktieägarna i En Hermels Dagbok att köpa samtliga aktier i bolaget mot en betalning genom emission av aktier Nyhetstorken. Går affären igenom kommer aktieägarna i En Hermeles Dagbok att äga cirka 88 procent av det sammanslagna bolaget och aktieägarna i Nyhetstorken resterande 12 procent. Styrelsen och aktieägare i En Hermeles Dagbok som äger mer än 50 procent av rösterna i bolaget ser positivt på fortsatta diskussioner, enligt Nyhetstorken. En fusion mellan Nyhetstorken och En Hermels Dagbok kan bli klar under andra kvartalet. Nyhetstorken kommer att genomföra en apportemission om 374 miljoner aktier till En Hermeles Dagbok om fusionen mellan bolagen går igenom.

”Jag vill betona att det är ett väldigt tidigt skede men styrelserna är överens om samgåendet och om de finansiella förhållandena. Om allt går som vi hoppas är affären klar under andra kvartalet”, säger Nyhetstorkens vd Mårten Hasse Ekman till Nyhetsbyrån Direkt.

Till styrelseordförande föreslås Wanja Lundby-Wedin.

Vid Nyhetstorkens bolagsstämma på tisdag ska bolaget även klubba igenom en företrädesemission. Totalt ökar antalet aktier till 52 miljoner aktier. Swedbank har varit Nyhetstorkens rådgivare i affären och Hagströmer & Qviberg har varit En Hermeles Daboks rådgivare.

Nyhetstorken och En Hermels Dagbok har redan i dagsläget flera samarbeten.

För mer information var vänlig kontakta:

Wanja Lundby-Wedin, styrelseproffs, 0706 49 2 606

Bernt Hermele, grundare En Hermeles Dagbok, 0734 444 776

 Mårten Hasse Ekman, grundare Nyhetstorken, 0709 297 357

http://www.nyhetstorken.blogspot.com/

https://bernthermele.wordpress.com/

Annonser

Read Full Post »