Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘röda korset’

I

Idag är det avtackning för Lena Posner-Körösi i gogan. Hon har varit församlingens utmärkta ordförande i tio år. Föreställer mig att detta hedersuppdrag är ett ganska otacksamt jobb många gånger. Och inte var hennes start särskilt lätt, hon var ifrågasatt av många; kvinna och från Göteborg. ”Kan väl inte gå?”

Men det har det.

II

Pizza på Ciao Ciao med Magnus och Peje igår. Vi är som tre gamla kärringar som träter om det mesta, från var vi ska äta, när vi ska äta och så fortsätter det. Igår var särskilt Peje och jag på kollissionskurs och tjafsade om det mesta Kvällen blev trevlig med andra ord.

III

Funderar på att köpa en liten bil.

IV

Hörde att Johan af Donner var sur på min bevakning i Realtid av hans framfart i Cancerfonden och Röda Korset. Han ska ha ogillat att jag dragit in hans fru och barn i skriverierna. Igår kom åtalaet för grovt bedrägeri och då visar det sig att han ska ha försnillat till sig 7,7 miljoner kronor via fruns bolag. Lustigt.

Read Full Post »

DSC00609

Sist av alla ger sig Expressen in i Röda Korset-affären.

Jag vet att man inte ska tala i egen sak, men nu är det rötmånad och då får man göra lite som man vill.

Alltså, idag har Expressen ett så kallat dokument om misstänkte svindlaren Johan af Donner. Tre reportrar, en fyrradig intetsägande rubrik som inleds med icke-ordet ”därför” och en letargiskt utgjord sida skvallrar om att Thomas Mattsson tycker att ”till detta är jag nödd och tvungen”.

Obegripligt hur Expressen kan göra en så här fascinerande historia till något så ointressant och lågintensivt.

Att kalla det här omtugget för ett dokument är ett hån mot läsarna, för att inte tala om det svenska språket.

Read Full Post »

Bästa läsarkommentaren till dagens artikel, ”Röda Korset-chefens betygsbluff”:

”Vilket Kinderegg. Du öppnar Röda Korset och får Johan af Donner, Reefat och Marjasin.”

Hela storyn hittar du här.

Read Full Post »

apa

”Ju högre upp apan klättrar i trädet, desto mer ser man av arschlet.”

(Tipstack till Bosse)

Read Full Post »

självkritik

Här trodde man att Bengan W bara skulle fortsätta att ägna sig åt cover ups a la Watergate i den så kallade af Donners-affären.

Men si där hade vi fel.

Nu går han nämligen ut med en rykande färsk bulletin på hemsidan som bär rubriken: Presentation of World Disasters Report 2009.

Nu tycker jag kanske att Westerberg tar i lite för mycket åt andra hållet. Visserligen är hans agerande i den här bedrägerihärvan en katastrof som kommer tvinga honom att avgå, men inte platsar väl det en katastrof stor nog att platsa på den här listan?

Eller?

Read Full Post »

Alltså det här med Röda Korset och Johan af Donner. Jag kan bara inte få armarna runt den storyn.

Om han är en skurk så var det rätt att polisanmäla honom, men varför då inte berätta vad han gjort.

Om han bara haft ett otillåtet extraknäck så var det fel att polisanmäla honom och då är RK skyldig af Donner en ursäkt.

Men för varje gång som nån på RK går ut i pressen och försöker ge ett svar på en gammal fråga så uppstår två nya.

Har grabbarna aldrig hört talas om följande; när man klampat i klaveret är det bästa man kan göra att stå stilla.

Nåväl, igår tog sig den här välgörenhetssåpan till nya höjde och RK lanserade världens första frågor och svar-stand up.

Bara rubriken är kul, och roligare blir det. Läs och begrunda.

Frågor och svar med anledning av utredningen av Johan af Donner
Som tidigare meddelats sade Röda Korsets tidigare kommunikationschef Johan af Donner upp sig den 26 maj 2009. Detta sedan Röda Korsets ledning tagit initiativ till en utredning som sedan utmynnade i att Röda Korset gjorde en polisanmälan. Här är frågor och svar kring händelseutvecklingen:
 Flera medier har gått ut med uppgiften att Johan af Donner är misstänkt för förskingring. Andra tidningar och webbplatser skriver att det som inträffat inte handlar om förskingring. Även ord som bedrägeri och falska fakturor har nämnts. Vad handlar detta om egentligen?
Vi i Röda Korset har själva upptäckt att något inte stod rätt till. Röda Korsets ledning gav då i uppdrag till vår revisionsfirma, Öhrlings Price Waterhouse Coopers, att granska ärendet. Revisionsfirmans utredning har fortsatt efter Johan af Donners uppsägning.
Utredningen har med stöd av det material som vi förfogar över inom Röda Korset inte kunnat bevisa att några brottsliga handlingar har förekommit, men inte heller kunnat räta ut alla frågetecken. Vi har därför polisanmält ärendet för att allt ska bli ordentligt klarlagt.
Från och med denna punkt – polisanmälan – så är detta inte längre Röda Korsets sak. Nu är det polisens uppgift att utreda vad som egentligen hänt och åklagarmyndighetens uppgift att bedöma om detta är en brottslig handling som bör utmynna i en rättssak eller inte.

Hur lång tid tar förundersökningen?
Det är en fråga för åklagaren. Vi kan inte svara på det.

Stämmer det att Johan af Donner har haft ett extraknäck som han inte har informerat ledningen om, och att det är en del av förklaringen till att han har sagt upp sig?
Ja, det är en del av förklaringen.
Det har framkommit att Johan af Donner mot ersättning som privatperson har utfört vissa tjänster åt ett företag. Johan af Donner uppger att de har legat helt vid sidan av företagets affärer med Röda Korset. Oavsett hur det förhåller sig med det har här skett en sammanblandning av roller som inte är acceptabel.

Det talas om att det skulle vara genom detta extraknäck som Johan af Donner kunnat tillskansa sig pengar på ett orättmätigt sätt. Stämmer det?
Det kan vi inte veta i dag. Det är något som polisens utredningen och en eventuell rättegång får utvisa.

Kan man fortsätta att ha förtroende för och ge pengar till Röda Korset?
Självklart. Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och har agerat snabbt när vi fått kännedom om det. Det som nu har hänt är en isolerad händelse, ett ärende för polisutredning, och ska inte blandas ihop med den viktiga verksamhet som bedrivs inom Röda Korset.

Skadar det här förtroendet för Röda Korset?
– Självklart. Men som generalsekreterare Christer Zettergren har citerats i intervjuer:  ”jag är övertygad om att även vårt sätt att hantera det påverkar: att människor ser att sådant här möjligen kan hända någon gång, men samtidigt också ser att vi har sådana rutiner att vi upptäcker det själva och att personen i fråga får ta konsekvenserna.”
Vi vet inte hur mycket förtroendet har skadats. Detta handlar om en enskild persons agerande. Vi gör allt för att säkerställa att våra interna regler och rutiner ska följas, vilket är viktigt för vårt förtroende. Förhoppningsvis blandas inte Röda Korsets verksamhet ihop med denna handling som nu polisanmälts. Vi måste komma ihåg alla de människor som är i behov av vår hjälp och som litar på att vi finns där.

Påverkas människors vilja att skänka till välgörenhetsorganisationerna?
Det hoppas vi förstås att den inte gör. Det här är en isolerad händelse.
Alla bidrag behövs verkligen till Röda Korsets och andra organisationers viktiga humanitära arbete. Om du till exempel skänker 100 kronor i Rädda Mammorna-kampanjen ger det mödravård till 25 kvinnor i Sudan. Glöm inte dem du tänkte på då du skänkte dina pengar!

Insamlade pengar går till de ändamål som de är skänkta för. Om man valt att ge dem till katastrofhjälpen går de till fonden för katastrofhjälp och så vidare. SRK är 90-kontoinnehavare och står under tillsyn av Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, som kontrollerar att organisationer sköter sina insamlingar på ett ansvarsfullt sätt och att pengar går till angivet ändamål utan oskäliga kostnader. För SRK:s del var insamlings-, medlems- och administrationskostnaderna år 2008 10 procent (14) av den totala årsintäkten, det vill säga betydligt lägre än de 25 procent som SFI tillåter. (Se vidare i redovisningsprinciperna om hur beräkningen av procentsatsen går till.)

Hur var Johan af Donners lön utformad?
Johan af Donner hade månadslön samt samma anställningsförmåner i form av rikskuponger och friskvårdsbidrag som övriga anställda. Inga övriga förmåner.

Hur stora summor misstänker man att det skulle kunna röra sig om?
Det kan ingen svara på i dagsläget. Återigen, den här processen ligger nu hos polisen och vi måste avvakta deras utredning.

Om det visar sig att pengar har förskingrats, får Röda Korset tillbaka dem i sådana fall?
Återigen; vi vet ännu inte vad utredningen kommer fram till i detta fall. Om det framkommer att pengar förskingrats ska vi givetvis göra allt för att få tillbaka pengarna. Röda Korset har också en försäkring som kan vara tillämplig i ett sådant läge.

Hur upptäcktes felaktigheterna?
Genom de rutiner som Röda Korset har just för att säkra en korrekt hantering av pengar.

Är fler inblandade?
I dagsläget finns det ingenting som vi på Röda Korset känner till som tyder på att fler är inblandade.

Vem ansvarar för kommunikationsavdelningen nu?
Biträdande generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström tar tillfälligt över ansvaret för kommunikationsavdelningen och det operativa arbetet leds av biträdande kommunikationschef Petra Lindskog.

Vem tar ansvaret för det inträffade?
Det är ledningens ansvar att detta utreds och att rutiner ses över så att man i fortsättningen inte är lika sårbar. Ledningen och i förlängningen Röda Korsets centralstyrelse har det övergripande ansvaret för organisationen. Självklart måste också Johan af Donner som individ ansvara för sina handlingar.

Vilket stöd får personalen?
Detta är givetvis en svår situation för personalen och det är naturligt att många är chockerade och besvikna över händelseutvecklingen. Men vi måste komma ihåg att det inträffade handlar om en enskild persons agerande. Personalen erbjuds stöd och får kontinuerlig ínformation.
Denna händelse visar på behovet av att ha en ständigt pågående dialog, såväl internt som externt, kring frågor som rör värdegrund och förhållningssätt i praktiken.

Publicerat den 11 juni 2009

 

Read Full Post »