Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svenskan’

Det är inte bara journalisterna på SVT som inte kan skilja på Israel och judar.

På en fråga från mig skriver Göran Rosenberg och berättar att han nyligen utsattes för en sammanblandning  i Svenskan:

Erik Löfvendahl på Svenskan kallade mig för ”israel” i en radiokrönika den 10.1.09. där han tyckte det var märkligt att två judar fick diskutera Gaza medan det var palestinierna som dödades. Jag skrev ett svar som de införde två dagar senare (se nedan), plus alla möjliga muntliga och skriftliga ursäkter från såväl Löfvendahl som redaktionschefen.

Sammansmältningen mellan synen på judar och synen på Israel lär dock inte gå att undvika, inte heller att antisemiterna, muslimska och andra, får luft under vingarna.

Helt oskyldigt är inte Israel till detta. Ökad antisemitism blir nu ett laddat och svåremotståndligt argument för stöd till vad helst Israel tar sig för. Mot Hitler måste allt vara tillåtet.

Och helt nödvändigt är det inte heller för ordföranden i församlingen att ställa upp på solidaritetsmöte för Israel i ett läge där uppenbara brott mot folkrätten tycks äga rum. Här hade funnits en chans att markera den judiska församlingens ”opolitiska” karaktär.Nåväl, detta kan vi diskutera vid tillfälle.

Här mitt svar i Svenskan, infört på sid 2 den 10.1.09:

I sin radiokrönika den 10 januari utnämner Erik Löfvendahl mig till ”israel”. Inom citattecken
förvisso, men likväl. Såvitt jag förstår tycks han mena att alla människor med judisk
bakgrund bör betraktas som ”israeler”, och därmed som en part i konflikten mellan
israeler och palestinier. De som i namn av den här konflikten anser det legitimt att
attackera såväl judar som judiska mål varhelst i världen, kan naturligtvis bara tacka
och hålla med. Till ”frågans komplexitet”, för att citera Erik Löfvendal, hör annars att
de flesta judar inte är israeler och inte heller vill vara det. Till min egen komplexitet, om
jag nu får anses besitta en sådan, hör att jag helst vill bedömas utifrån vad jag säger och
inte utifrån av vem jag är född.
Göran Rosenberg

Svar: Min formulering i radiokrönikan var onyanserad. Jag ber om ursäkt för det.
Erik Löfvendahl

Read Full Post »